Home

 

onJaa

Join Shayar’s mailing list

 

Support original, authentic reggae. If you like Shayar’s music, please leave a tip. Visit PayPal.com. Or, use the QR-code to visit Digital Tip Jar.

tipjar qr

Støtte opprinnelige, autentiske reggae. Hvis du liker Shayar’s musikk, legg igjen et tips. Gå til PayPal.com Eller bruk den QR-kode for å gå til Digital Tips kannen.

independent-music

 

oneloveapp

Shayar, Reggae, Krooshal Force © 2016 Frontier Theme